U wilt graag helpen door te steunen

Tot nu toe heeft Stichting Eerlijk Delen haar doelstelling kunnen verwezenlijken door de nalatenschap van mevrouw Van der Molen zorgvuldig te beheren en de ontvangen inkomsten ten goede te laten komen aan de projecten die de stichting steunt. Het bestuur krijgt echter steeds meer aanvragen voor hulp en doet daarom een beroep op u om steun.

Als ook u de doelstellingen van de stichting onderschrijft en de door Eerlijk Delen uitgekozen projecten financieel wilt ondersteunen, bereikt u meer dan u denkt.
U geeft uw medemensen in kansarme situaties uitzicht op een menswaardig bestaan.

Mogen wij rekenen op uw hulp?

U kunt dit doen middels een eenmalige donatie, een vast donateurschap of door middel van een wilsbeschikking in Uw testament. Graag informeren wij u uitgebreider over de mogelijkheden om stichting financieel te ondersteunen. U kunt dan contact opnemen met het bestuur van Stichting Eerlijk Delen.

Uw gift aan Stichting Eerlijk Delen is van de belasting aftrekbaar.

Onze ANBI RSIN nummer is 8029.35.886.

U kunt ons steunen door een donatie over te maken naar:
bankrekening NL69 INGB 0001 7756 24 ten name van Stichting Eerlijk Delen.

Of via Doneren via geef.nl.

Help ons helpen!

project india-pannbucholai