Projecten Stichting Eerlijk Delen


Stichting Eerlijk Delen steunt concrete, kleinschalige projecten in derde wereld landen. Bij deze projecten bestaat er een directe band tussen de doelgroep en de verantwoordelijken en is er sprake van een goede administratieve verantwoording. De projecten zijn uiteenlopend van aard en betreffen terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, bewustwordingswerk onder vrouwen, boeren, vakbondsleden en andere minderheden, noodhulp en armoedebestrijding. Wat de projecten met elkaar verbindt is dat het om kansarme groepen mensen gaat, die proberen een beter bestaan op te bouwen, hun leefomgeving te beschermen en voor zichzelf en hun kinderen een toekomst te scheppen.

Projecten uitgevoerd of in uitvoering:

Of het nu gaat om sociaal werk in BraziliŽ, onderwijs in Pakistan, vakbondsactiviteiten in IndonesiŽ, noodhulp-medicijnen in Zambia of landbouwhulp in Vietnam, de projecten worden uitgevoerd door betrokken mensen, die proberen om in de geest van de Stichting Eerlijk Delen een meer rechtvaardige wereld dichterbij te brengen. Het gaat meestal om kleine bedragen, waarmee toch belangrijke verbeteringen kunnen worden bereikt.
Met verscheidene projecten bestaat een nauwe band en regelmatig bezoeken bestuursleden een project. De kosten van de stichting zijn minimaal, omdat het bestuur geheel uit vrijwilligers bestaat.

Aanvullende informatie voor project aanvragers

Given our diminishing funds we are no longer accepting project applications from organisations unknown to us. Gezien onze slinkende fondsen nemen wij geen aanvragen in behandeling van organisaties die wij nog niet kennen. Bekende organisaties kunnen een aanvraag per email (secretariat@eerlijkdelen.nl) indienen.

Graag ontvangen wij het volgende:
  • een heldere omschrijving van een concreet project
  • een beschrijving van het projectonderdeel waarvoor u ondersteuning ontvangt
  • een overzicht van het project budget, inclusief het onderdeel waarvoor u steun vraagt
  • de namen van andere organisaties die om steun zijn verzocht voor dit project
  • het jaarverslag van uw organisatie over het afgelopen jaar, inclusief financieel jaarverslag
  • het totaal budget van uw organisatie voor het lopende jaar.

Werkgebied Stichting Eerlijkdelen:

project gebied