Stichting Eerlijk Delen steunt concrete, kleinschalige projecten in derde wereld landen. Bij deze projecten bestaat er een directe band tussen de doelgroep en de verantwoordelijken en is er sprake van een goede administratieve verantwoording.

Wat de projecten met elkaar verbindt is dat het om kansarme groepen mensen gaat, die proberen een beter bestaan op te bouwen, hun leefomgeving te beschermen en voor zichzelf en hun kinderen een toekomst te scheppen.