Stichting Eerlijkdelen


De Stichting Eerlijk Delen is opgericht in 1978. Het initiatief werd genomen door Gezina van der Molen en haar vriendin Mies Nolte. Zij waren actief in het verzet in de tweede wereldoorlog. Zij hielpen Joodse kinderen onderduiken. Gezina begon met anderen aan het dagblad Trouw.

De Stichting Eerlijk Delen beheert de nalatenschap van de beide dames. In de statuten van de stichting staat dat die ten goede moet komen aan een beter bestaan voor de allerarmsten van de wereld. Daarbij wordt vooral gedacht aan kinderen in moeilijke situaties.

Projecten


In het verleden zijn tal van kleine organisaties gesteund met giften om praktische verbeteringen aan te brengen in school of bij armoedebestrijding. Het fonds is geslonken en nu is de keus gemaakt om een drietal organisaties te steunen, die actief met kinderen werken in projecten. Met deze drie organisaties is in de achterliggende jaren een goede band opgebouwd. We kunnen garanderen dat zij zich voor 100% inzetten voor de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Youth Ambassador


Stichting Eerlijk Delen werkt actief samen met jongeren, die zich in willen zetten voor de doelstelling. Het gaat dan vooral om leerlingen en oud-leerlingen van het Mendel College, een Christelijke scholengemeenschap in Haarlem Noord, maar ook andere scholen. Tientallen leerlingen hebben zich de afgelopen jaren als youth ambassador ingezet voor kinderen wereldwijd. Inzamelingsacties, voorlichting in buurtcentra, kerken, bij familie en vrienden, op sociale media, een nieuwjaarsduik, sponsordiners, noem maar op.

Jaarlijks wordt een leerlingenreis georganiseerd naar een project om samen met kinderen en leiding ter plaatse mee te doen in verzorging van kinderen, lesgeven, spelen en praten met elkaar.

Klik hier om te weten hoe je youth ambassador wordt en je een heel jaar lang bezighoudt met de voorbereiding van een onvergetelijke reis naar een project in een ontwikkelingsland. Dit is open voor jongeren tussen 16 en 18 jaar, leerlingen van middelbare scholen in de regio Haarlem.