Contact en informatieVoor informatie over onze doelstellingen en werkwijze kunt u contact opnemen met Stichting Eerlijk Delen: E-mail: mailto:info@eerlijkdelen.nl
Telefoon: 06-29002445

De Stichting Eerlijk Delen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41223109.
Onze RSIN nummer is 8029.35.886.
Onze bankrekening nummer is NL69 INGB 0001775624.

Het bestuur van de Stichting Eerlijk Delen wordt gevormd door:
Naam:Functie:Email:
Ebel Dijkstravoorzitterchairman@eerlijkdelen.nl
Rick de Regtpenningmeester
Meine Pieter van Dijk
Bibian van der Voorn

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet voor de Stichting Eerlijk Delen. Alle bestuurlijke en uitvoerende taken geschieden op vrijwillige basis.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De Stichting Eerlijk Delen zet zich in om steun te bieden aan organisaties voor arme groepen in met name ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij vooral om kwetsbare kinderen. Organisaties op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg krijgen de voorkeur.

Jaaroverzichten

De jaaroverzichten over de jaren 2013 - 2017 vindt u hier.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017 vind u hier.
contact

Contact

E-mail: mailto:info@eerlijkdelen.nl
Telefoon: 06-29002445